Rješavanje konflikata i vještine asertivnosti

Trening komunikacijskih vještina prema modelu M. Rosenberga: 

Zašto u pojedinim susretima s drugima ostajemo bogatiji za uvrede i siromašniji za odnose? Zašto osjetljivi razgovori završe onako kako nismo željeli? Zašto se mimoilazimo u razgovoru čak i sa onima koje najviše volimo: s djecom, roditeljima, partnerima? Potencijal za probleme se posebno povećava u odnosima nadređeni – podređeni, s kolegama na poslu koje nismo birali, ali smo u funkcioniranju usmjereni na njih. Kako sačuvati dobar odnos i istovremeno konstruktivno riješiti problemsku situaciju?

Je li moguće da transformiramo odnose i otvorimo prostor za rješavanje problema na način da nećemo biti podjednako nezadovoljni (jer stalno odustajemo od sebe i radi svoga mira), nego podjednako zadovoljni jer ćemo pristupiti rješenjima iz druge perspektive?

Teme edukacije:

 • Biopsihološke osnove za za nastanak konflikta
 • (Samo)razumijevanja reagiranja u konfliktima
 • Prepoznavanje i osvještavanje svojih i tuđih (suptilnih) nasilnih obrazaca komuniciranja
 • Preuzimanje odgovornosti za vlastitu reakciju u konfliktu
 • Razlikovanje pojmova: asertivnost vs. drskost (asertivno izražavanje ne boli nikog)
 • Uloga asertivnosti u preveniranju i upravljanju konfliktima
 • Izazovi u usvajanju asertivnosti u okrilju brige o sebi

Ishodi:

 • Nova perspektiva u doživljaju sebe i drugih u konfliktnim situacijama
 • Povećana mogućnost za manje osuđivački stav, a veći kapacitet za empatiju i uzajamno razumijevanje u odnosima
 • Shvaćen pojam asertivnosti i upoznat komunikacijski obrazac za asertivno nenasilno izražavanje
 • Osvješten vlastiti obrazac ponašanja u konfliktu i povećana motivacija za preuzimanje odgovornosti za izgradnju ugodnijih odnosa
 • Usvojene komunikacijske vještine za upravljanje konfliktom metodom vođenja empatijskog razgovora

Metodologija:

Naše su edukacije visoko interaktivne i dizajnirane prema standardima učenja odraslih. Pokrivaju sva tri područja učenja: znanja, stavove i vještine. Koristimo metode iskustvenog učenja kroz vježbe, igranje uloga, razgovor, diskusiju.

17.3.2023. od 13.00 – 19.00 sati

Trajanje: 8 sati

Adresa: Nova Ves 50

Edukaciju vodi: Ivana Pejić CNVC trenerica

Kotizacija: 100,00 eur / 753,00 kn

Zbog ograničenog broja mjesta molimo vas da se na vrijeme prijavite