učitelji

Motivacija djece i mladih na učenje

Edukacija/radionica: Motivacija djece i mladih za učenje

Edukacija/ radionica po modelu Nenasilne komunikacije Marshalla Rosenberga Kome je edukacija namijenjena? Edukacija je namijenjena roditeljima i odgojno-obrazovnim djelatnicima koji žele podržati djecu i usmjeravati njihov razvoj poštujući djetetovu osobnost. Kada je vrijeme za edukaciju? – kada se osjećate obeshrabreno jer metode kojima potiče dijete na učenje nisu učinkovite – sve što ste do sada …

Edukacija/radionica: Motivacija djece i mladih za učenje Read More »

kompetencije za učitelje/odgojitelje

Kompetencije stručnjaka u obrazovanju za izgradnju školskih kolektiva bez nasilja

Edukacija je namijenjena pedagozima, učiteljima i odgojiteljima na svim razinama obrazovanja. Novo doba donijelo je nešto veći teret izazova kada je u pitanju izgradnja kolektiva kojima su važni kohezija, empatija i kvaliteta odnosa. Čini se unatoč narativu koji naglašava empatiju i društvo bez nasilja, da nam izmiče kohezija unutar pedagoškog trokuta: dijete – roditelj – …

Kompetencije stručnjaka u obrazovanju za izgradnju školskih kolektiva bez nasilja Read More »