Edukacija za trenere

Trening za edukaciju trenera i razvoj životnih vještina prema modelu Marshall B. Rosenberga  Nonviolent Communication (NVC)   Kome je trening namijenjen? Trening je namijenjen onima koji vode ili žele voditi treninge, edukacije i radionice za odrasle i mlade, predvode timove i grupe, predaju odraslima, bave se psihoterapijom ili coachingom, educiraju volontere ili stručnjake pomagačkih profesija, …

Edukacija za trenere Read More »