roditelji

Motivacija djece i mladih na učenje

Edukacija/radionica: Motivacija djece i mladih za učenje

Edukacija/ radionica po modelu Nenasilne komunikacije Marshalla Rosenberga Kome je edukacija namijenjena? Edukacija je namijenjena roditeljima i odgojno-obrazovnim djelatnicima koji žele podržati djecu i usmjeravati njihov razvoj poštujući djetetovu osobnost. Kada je vrijeme za edukaciju? – kada se osjećate obeshrabreno jer metode kojima potiče dijete na učenje nisu učinkovite – sve što ste do sada …

Edukacija/radionica: Motivacija djece i mladih za učenje Read More »