Intenzivna edukacija

Kome je trening namijenjen?

Trening je namijenjen onima koji imaju osnovna znanja o Rosenbergovom modelu nenasilne komunikacije i žele produbiti svoje znanje.

Posebno ga preporučujemo kandidatima koji žele postati certificirani NK treneri u Centru za nenasilnu komunikaciju (CNVC) i odlučni su prenositi i promovirati Rosenbergov model.

 

Zašto odabrati ovu edukaciju?

Susreli ste se s modelom nenasilne komunikacije i tražite priliku integrirati stavove, principe i vrijednosti nenasilne komunikacije u svoj privatni i profesionalni život?

Želite li postići veću lakoću, učinkovitost i kvalitetu povezanosti i prisutnosti u životu?

Već ste shvatili kako i u kojoj mjeri način na koji gradite odnose i komunikaciju, pa i sa samim sobom, utječe na vašu funkcionalnost u privatnom i poslovnom životu te stoga želite razvijati komunikacijske vještine?

Edukacija traje 15 dana i odvija se u tri modula po 5 dana

Teme koje će se obrađivati tijekom treninga:

 • Model NK “4 koraka” i primjena u osobnim primjerima
 • “Dancefloor” tehnika za učenje intrapersonalne i interpersonalne komunikacije
 • Načini na koje reagiramo: model “4 uha” i njegova primjena
 • “Osjećaji” (osjećaji vs. pseudo-osjećaji, uzrok vs. okidač, odgovornost za tuđe osjećaje)
 • “Potrebe” (potrebe nasuprot strategijama)
 • “Zahtjev” (zahtjev u odnosu na zahtjev, pozicija u zahtjevu)
 • Iskrenost i postavljanje granica: reći ne i čuti ne
 • Nenasilno prekidanje drugih i nenasilno vikanje
 • Potreba naspram odlučivanja/biranja (ispunjavanja potreba)
 • Uvod u temu “empatija” (samo-empatija, empatija za druge, empatija vs. simpatija vs. sažaljenje)
 • Vođenje empatičnog razgovora na svakodnevnom jeziku
 • Razlika u ključnim terminima za razumijevanje koncepta
 • Upoznavanje s metodom donošenja održivih odluka “sistemski konsenzus”
 • Praktična primjena metode “sustavnog konsenzusa” u stvaranju grupnih dogovora
 • Kako nastaju osjećaji, 1. dio (uvod u model Vivian Dittmar, utjecaj interpretacija na nastanak osjećaja i primjena u praksi)
 • Kako nastaju osjećaji, 2. dio (predstavljanje različitih čimbenika koji pridonose razvoju osjećaja)
 • Percipiranje osjećaja kao reakcija tijela (niz vježbi)
 • Utjecaj uvjerenja na funkcionalnost osobe
 • Uvod u unutarnju pluralnost i rad s modelom “Inner Team” Schulz von Thun (serija vježbi)
 • Varijacije metode plesnog podija za rješavanje unutarnjih sukoba
 • Razlika u ključnim pojmovima: vrijednosni sud naspram moralnog suda, simpatija naspram empatije, sažaljenje naspram empatije
 • Vježbanje vođenja individualnih empatijskih razgovora u različitim kontekstima
 • Razumijevanje distinkcije u ključnim razlikama kao temelja transformacije odnosa i društvenih promjena „natjecanje – suradnja“ (serija vježbi)
 • Kako slaviti i tugovati potpuno i bez potiskivanja
 • Nenasilna komunikacija u službi kreiranja društvenih promjena na razini privatnih, društvenih i globalnih struktura.
 • Koncept “moći nad vs. moć s” i identificiranje koncepta u postojećim društvenim strukturama; razvoj ideja za promjenu strukture.
 • Restorativna pravda u svjetlu društvenih promjena.
 • Upoznavanje pojmova “kazna” i “nagrada” (“ključne razlike”).
 • Transformacija slike o “kolektivnim neprijateljima”.
 • Upoznavanje s transformacijom obrazaca ponašanja (rad sa sjenama).
 • Moj doprinos društvenim promjenama: rad s dancefloor varijantom.
 • Davanje povratne informacije (feed-back) u skladu s načelima NK
 • Komunikacija sa samim sobom u situacijama internog konflikta (nastavak rada s internim timom, po modelu Schulz von Thun)
 • Uvod u metodu donošenja održivih odluka “sistemski konsenzus”
 • Praktična primjena metoda “sistemski konsenzus” u kreiranju sporazuma o radu
 • Model NK „4 koraka“
 • Tehnika “dancefloor” za usvajanje intrapersonalne komunikacije
 • Načini kako reagiramo: model “4 uha” i primjena
 • “Osjećaji” (osjećaji naspram pseudo-osjećaja, uzrok nasuprot okidaču)
 • “Potrebe” (potrebe nasuprot strategijama)
 • “Molba” (molba u odnosu na zahtjev, stav u molbi)
 • Iskrenost i postavljanje granica: reći ne i čuti ne
 • Nenasilno prekidanje drugog
 • Konsolidacija: morati nasuprot odlučiti se/birati (za ispunjavanje potreba)
 • Uvod u temu “empatija” (samoempatija, empatija prema drugima, empatija naspram simpatije nasuprot sažaljenju)
 • Distinkcija u ključnim pojmovima za razumijevanje koncepta
 • Vođenje empatijskog razgovora

Definirani ishodi modula 1

Polaznici koji su završili prvi modul:

 • Imaju osjećaj bliskosti i povezanosti s grupom
 • Znaju brinuti o sebi i o potrebama drugih istovremeno podržavajući proces učenja
 • Donose održive odluke u grupi metodom jednoglasnog donošenja odluka
 • Praktično primjenjuju komunikacijski model “4 koraka”
 • Razlikuju strategiju od potrebe
 • Donose efikasne i održive odluke u osobnim primjerima
 • Formuliraju molbu prema kriterijima NK
 • Postavljaju osobne granice i izražavaju kroz “4 koraka”
 • Osnaženi su za empatijsko povezivanje sa sobom (sa svojim osjećajima i potrebama)
 • U razgovorima usmjeravaju fokus na osjećaje i potrebe
 • Kako nastaju osjećaji 1. dio (uvod u model Vivian Dittmar – utjecaj interpretacija na nastanak osjećaja i primjena u praksi)
 • Kako nastaju osjećaji 2. dio (predstavljanje različitih faktora koji pridonose razvoju osjećaja)
 • Percipiranje osjećaja kao tjelesnih reakcija (serija vježbi)
 • Utjecaj uvjerenja na funkcionalnost osobe
 • Uvod u unutarnju pluralnost i rad s modelom “Unutarnji tim” Schulza von Thuna (serija vježbi)
 • Varijacije metode dancefloor za rješavanje unutarnjih sukoba
 • Distinkcija u ključnim pojmovima: vrijednosni sud nasuprot moralnom sudu, simpatija naspram empatije, sažaljenje naspram empatije
 • Vježbanje vođenja individualnih empatijskih razgovora u različitim kontekstima
 • Razumijevanje distinkcije u ključnim razlikama kao osnova za transformaciju odnosa i socijalne promjene “konkurencija – kooperacije” (serija vježbi)
 • Kako potpuno i bez potiskivanja slaviti i žaliti

Definirani ishodi modula 2

Polaznici koji su završili prvi modul:

 • Razumiju i objašnjavaju način biopsihološkog nastanka emocija
 • Fokusiraju se na tijelo i tjelesne senzacije
 • Razumiju i objašnjavaju povezanost misli i emocija
 • Razumiju utjecaj kulturološkog naslijeđa na oblikovanje stanja svijesti i svjetonazora
 • Prepoznaju obrasce vlastitog ponašanja i ustaljena uvjerenja
 • Razumiju i nadilaze unutrašnje konflikte uzrokovane unutrašnjim pluralitetom
 • Empatijski se povezuju s unutarnjim glasovima vlastitog unutarnjeg tima i u stanju su preuzeti ulogu medijatora na meta nivou sagledavajući vlastiti unutarnji pluralitet
 • Razumiju kako razvoj svijesti utječe na kvalitetu života i planski razvijaju životne vještine
 • Objašnjavaju distinktivno značenje ključnih pojmova iz nenasilne komunikacije (Key differentiation)
 • Restorativna pravda u svjetlu socijalne promjene
 • Upoznavanje s pojmovima “kazna” i “nagrada” („ključne razlike“)
 • Transformacija slike neprijatelja
 • Uvod u rad sa sjenama
 • Moj doprinos društvenim promjenama: rad s varijantom dancefloor
 • Davanje povratnih informacija (feed-back) u skladu s principima NK
 • Praktične vježbe simulacijom radionice

Definirani ishodi modula 3

Polaznici koji su završili prvi modul:

 • Imaju kapacitet za empatijsko povezivanja s ljudima i socijalnim grupama koji su kroz svoje uloge u društvu često osuđivani i etiketirani i prema kojima su i sami imali osude
 • Nadilaze vlastite osude drugih
 • Mogu empatijskim povezivanjem podržati druge osobe da transformira sliku neprijatelja i poveže se s potrebama pojedinaca i socijalnih grupa bez osuđivanja
 • Razumiju i objašnjavaju razliku između kažnjavanja i snošenja posljedica
 • Razumiju i objašnjavaju suštinsku sličnost između kazne i nagrade
 • Razumiju i objašnjavaju pojam restorativne pravde

Potvrda o završenoj edukaciji:

Potvrda o sudjelovanju priznata je i uvjet je za proces certifikacije za trenera Nenasilne komunikacije u CNVC www.cnvc.org internacionalnom centru koji je osnovao Marshall Rosenberg.

 

Edukacije

nenasilna komunikacija

Intenzivna edukacija Nenasilne komunikacije prema modulu Marshalla B. Rosenberga

Intenzivni trening Nenasilne komunikacije prema modelu Marshall B. Rosenberga “Nenasilna komunikacija’’ (NK)   Kome je trening namijenjen? Trening je namijenjen onima koji imaju osnovna znanja o Rosenbergovom modelu nenasilne komunikacije i žele produbiti svoje znanje. Posebno ga preporučujemo kandidatima koji žele postati certificirani NK treneri u Centru za nenasilnu komunikaciju...

PROČITAJ VIŠE I PRIJAVI SE

Povežimo se!

Prijavite se na naš newsletter i budite na vrijeme informirani o edukacijama i aktivnostima u Centru.